Kastar loss med samhällets dubbla måttstockar. Inom vissa områden råder en sorts dubbelmoral, det mäts helt enkelt med dubbla standarder. Det är själva essensen av ojämlikhet.

Många länder slår sig gärna för bröstet över hur långt de kommit inom området jämlikhet, men det återstår fortfarande väldigt mycket arbete innan vi är i hamn.

Även om vi kommit en lång väg här i Sverige så kan man på goda grunder ändå hävda att bilderna ändå är på alla sätt giltiga även hos oss.

samhällets dubbla måttstockar

Orättvisorna består och arbetet med jämställdhet måste påbörjas redan i förskolan, då barn är mottagliga och som ännu inte fastnat i det gängse tankemönstret.

Och vilka kan bättre avslöja dessa orättvisor än illustratörerna, som alltid är på jakt efter de roliga och ibland smärtsamma kontrasterna, som tyvärr präglar våra samhällen.

I listan här nedanför finns slående och typiska exemplen på dubbla standarder i vardagslivet, illustrerade på ett tankeväckande sätt, som dels belyser själva problemet, men även belyser styrkan i dessa orättvisor, hur djupt våra föreställningar sitter.

Samhällets dubbla måttstockar – avklädda med hjälp av briljanta illustrationer

samhällets dubbla måttstockar
samhällets dubbla måttstockar
Samhällets dubbla standarder
Samhällets dubbla standarder
samhällets dubbla måttstockar
samhällets dubbla måttstockar
Samhällets dubbla standarder
Samhällets dubbla standarder
Samhällets dubbla standarder

Vad har du själv för erfarenhet av situationer där dubbla måttstockar gäller, är det någon bild du känner igen dig i?

Glöm inte att dela artikeln till dina vänner!