Visste du att i Pompeji reparerades vägarna med smält järn

I det forntida Pompeji användes smält järn för att reparera dess vägar, före det förödande utbrottet av Vesuvius år 79 e.Kr. Dessa nya fascinerande fakta har kommit i dager sedan ett team arkeologer studerade dess vägar.

Den begravda staden Pompeji fortsätter att ge insikter om det romerska samhället, dess ekonomi samt kultur. Askan som regnade ned över staden kapslade in staden i tid och rum.

Gatorna i Pompeji var rena tvättbrädet

Pompeji

En nyligen genomförd arkeologisk studie visar att de reparerade vägarna med smält järnmalm under nollhundratalet.

Studien av vägarna utfördes av Eric Poehler vid University of Massachusetts Amherst, samt forskarna Juliana van Roggen och Benjamin Crowther vid University of Texas i Austin.

De smala stenlagda gatorna blev sönderkörda och fick potthål med tiden. De tunga vagnarna gjorde stora hål i vägarna.

Gata i Pompeji
Djupa hål som bildades på Pompejis gator när vagnarna eroderade stenarna: ”A” visar ett stråk med djupa potthål; ”B” visar ett område med reparationer; ”C” visar ett annat stråk med djupa potthål. Bild: Eric Poehler

En dålig reparationen av vägarna skulle ha gjort dem svåra att resa på, till och med farliga. Ett dåligt vägnät skulle varit dåligt för den lokala ekonomin och stört det dagliga livet.

Att reparera gatorna var en dyr och tidskrävande process, ett alternativ var att lägga om hela beläggningen med sten. Men det var ett svårt och dyrt projekt som kan blockera viktiga genomfartsrutter i flera månader”, skrev forskarna i sin rapport.

De fann att ”Pompejanerna” kom på ett annat alternativ som både var genialt och okonventionellt, man värmde upp järn eller järnslagg, och kunde på så vis reparera hundratals defekter på stadens viktigaste gator”, skriver livescience.

Järnrester på gator i Pompeji
Järnrester på Pompejis gator: en järndroppe (A), järnspill (B) och en järnfläck (D). Bild: Eric Poehler

Det smälta järnet hälldes i hålen och härdades när det kyldes ned. Förutom järn användes även andra material som sten, slipade bitar av terrakotta och keramik i hålen för att fylla dem. Denna reparationsmetod var både billigare och snabbare än att reparera en gata än på traditionellt sätt.

Det är ett mysterium hur de kom på denna idé

”Hur det kom sig att romarna började med flytande järn är fortfarande ett mysterium”, skrev forskarna.

Turister utforskar staden
Turister i Pompeji. Giorgio Cosulich / Getty Images News / Getty Images

Romarna skulle ha behövt värma upp järn eller järnslagg till mellan 1100 till 1600 grader, beroende på vilken typ av järn som smältes. En rekonstruktion av romerska ugnar visar dock att de kunde uppnå dessa temperaturer.

Forskare hittade även ett flertal järndroppar på gator som inte var i dåligt skick, vilket tyder på att smältjärn ibland råkade spillas under transporten på Pompejis gator.

Romerska slavar byggde och utförde reparationer på vägarna. Bild: johnwoodcock

Mest troligt var att det var slavar som fick bära det smälta järnet genom staden, sade Poehler.